Informacja dla duszpasterzy

  1. Informacje o wspólnocie

Istniejące od 2012 r. w naszej diecezji Bractwo Świętego Józefa nawiązuje do historycznej fraterni, która powstała w Jemielnicy 19 marca 1675 r. W XVIII i XIX w. pod wypływem różnych czynników historycznych działalność tej wspólnoty osłabła. 1 maja 2012 r. Biskup Opolski Andrzej Czaja, obserwując sytuację naszych rodzin i dostrzegając duchowe potrzeby naszych rodzin, zwłaszcza mężów i ojców, jak również chcąc dać mężczyznom konkretną możliwość formowania się, erygował „współczesne” Bractwo Świętego Józefa dla naszej diecezji adresowane do mężczyzn i młodzieńców, tak duchownych jak świeckich.

Czytaj więcej

Audycje

Od września 2016 nasze Bractwo gości w Radiu Doxa w nowej formule. Wraz z wejściem nowej ramówki zapraszamy wszystkich Braci i ich rodziny do słuchania nas w każdą trzecią sobotę miesiąca. Najpierw wspólnie modlimy się modlitwą różańcową o godzinie 20.00.Następnie o godzinie 21.00 czeka nas godzinna rozmowa, w czasie której będziemy chcieli szerzyć kult św. Józefa, przybliżać działalność Bractwa św. Józefa, a także prezentować poszczególne rejony naszej wspólnoty zapraszając ciekawe postacie i świadków wiary. Audycja nosi wdzięczny tytuł: "Z Józefem za pan brat". Oto nagrania tych rozmów:

Czytaj więcej

Publikacje

Modlitewnik Bractwa Świętego Józefa

Zgodnie z zapowiedzą, został przygotowany i wydany Modlitewnik Bractwa Świętego Józefa. Modlitewnik został przygotowany z myślą o członkach naszej wspólnoty. Publikacja rozpoczyna się od słowa księdza biskupa Andrzeja Czai, a także od zacytowania fragmentów Statutu. Następnie podane są propozycje i sugestie, jak przeżyć nasz co środowy dzień modlitw do świętego Józefa, jak również wyznaczony dzień nieustającej nowenny.

Czytaj więcej

Filmy

"Oblicza wiary" emitowany w niedzielę 6 listopada w TVP3 Opole, był poświęcony będzie naszemu Bractwu. Pierwsza część programu przedstawiała urywki ze spotkania rejonowego w Zawadzkim, a także wypowiedzi ks. Rektora oraz obecnych na spotkaniu Braci Józefowych.

Czytaj więcej

Wywiad

Odpowiedź na kryzys męskości – rozmowa z ks. Waldemarem Musiołem, rozmawiała Hanna Honisz

„Bractwo jest zarówno dla dojrzałych mężczyzn, ugruntowanych w wierze, ale równie chętnie widziane są osoby, które zadają sobie wiele niełatwych pytań, błądzą na drodze wiary, doświadczają różnych kryzysów” – przekonuje w rozmowie z KAI ks. Waldemar Musioł, rektor bractwa św. Józefa. Na terenie diecezji opolskiej dużym problemem są migracje zarobkowe i rozłąka z rodziną, a bractwo daje mężczyznom poczucie duchowej więzi.

Czytaj więcej