Kalendarz Bractwa św. Józefa

Udało się wydać kalendarz związany z Bractwem św. Józefa. Jest to planszowy kalendarz formatu A3, podzielony na dwa półrocza. W tle zaprezentowane są zdjęcia kościoła w Jemielnicy, obrazu św. Józefa czczonego przez naszą wspólnotę, figurę św. Józefa ze Seminarium w Opolu, jak również grupowe zdjęcia z rekolekcji i pielgrzymek.

Za zdjęcia dziękujemy p. Józefowi Hajdukowi oraz p. Józefowi Jałowemu.

Kalendarz będzie rozprowadzany w czasie spotkania w Jemielnicy (29 października, godzina 15.00) oraz w czasie listopadowo-grudniowych spotkań formacyjnych za dowolną ofiarę. Dochód z niego przeznaczymy na opłaty związane z wykonaniem nowej strony internetowej.