Życzenia Bożonarodzeniowe

Drodzy Bracia Świętego Józefa! Kochane Rodziny naszych Braci! Szanowni dobrodzieje i sympatycy naszej Wspólnoty.

Życzymy Wam Świąt Bożego Narodzenia przeżytych na wzór św. Józefa, który przyjmując Jezus do swego życia, trwał przy Nim z radością do końca swych dni, pomimo trudnych wydarzeń. Dzięki temu stał się najwspanialszym ziemskim Ojcem Jezusa i mężem Maryi, niedoścignionym wzorem dla nas. Niech i tak stanie się w naszym życiu, iż będziemy spędzać je z Emmanuelem - Bogiem z nami! Niech On obdarzy nas swym błogosławieństwem, pokojem oraz łaskami, byśmy wzrastając przy Nim w naszym życiowym powołaniu, stali się znów bardziej "józefowi". Wiele radości, uśmiechu, spokoju oraz zdrowia. Wszystkiego, co najpiękniejsze i Boże!
Z darem modlitwy przy betlejemskiej stajence życzą:
Ks. Rektor Waldemar Musioł,
Ks. Paweł Chyla,
oraz p. Prepozyt Józef Swaczyna wraz z całą Kapitułą Bractwa św. Józefa.