Zjazd Bractwa w Jemielnicy

Zgodnie z zapowiedzią w niedzielę 28 października odbędzie się Spotkanie Ogólne Bractwa św. Józefa z Księdzem Biskupem Andrzejem Czają.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. W programie: wspólna modlitwa różańcowe i nabożeństwo do św. Józefa, przyjęcie nowych członków oraz pasterskie słowo Księdza Biskupa Andrzeja. Po pierwszej części w kościele, gospodarze zapraszają do sali gimnastycznej pobliskiej szkoły podstawowej. Tam okazja do braterskiego spotkania przy kawie i ciastku, wybory Zarządu Kapituły Bractwa św. Józefa, promocja kalendarza Bractwa na rok 2019 oraz sprawozdanie z działalności Kapituły w latach 2017-2019.

Serdecznie zapraszamy wszystkich drogich Braci.