Po naszym spotkaniu w Jemielnicy

W niedzielę 28 października odbyło się nasze doroczne Spotkanie Ogólne Bractwa w Jemielnicy.

Jak zawsze towarzyszył nam nasz Biskup Andrzej Czaja. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą różańcową w kościele. Następnie słowo do Bractwa skierował Ksiądz Biskup. Zachęcał do dalszego poznowania i rozważania treści z adhortacji "Gadeude et Exultate" Papieża Franciszka, przypominając tym razem zgubne skutki konsupcjonizmu. Prosił jednocześnie, abyśmy jako Bractwo zainteresowali się młodzieżą, a także stali się apostołami powstające wspólnoty dla kobiet. Następnie w szeregi Bractwa wstąpiło kolejnych 9 Braci. Po sakramentalny błogosławieństwo, jeszcze w kościele odbyły się wybory członków Zarządu Kapituły.

Następnie, dzięki uprzejmości Szkoły Podstawowej w Jemielnicy, odbyło się braterskie spotkanie w sali gimnastycznej. Tam słowa wdzięczności za dotychczasową posługę i wszelkie zaangażowanie wyraził Ksiądz Rektor Waldemar Musioł. Ogłoszono także wyniki wyborów: najwięcej głosów otrzymał p. Józef Swaczyna, który będzie pełnił funkcję prepozyta. Funkcję zastępcy prepozyta, skarbnika i sekretarza pełnić będą: Henryk Oleś, Andrzej Toczek, Krystian Wajrauch. W czasie spotkania odbyła się promocja nowego kalendarza na rok 2019.

Wszystkim Braciom dziękujemy za przybycie. Słowa wdzięczności kierujemy także na ręce gospodarzy, zwłaszcza dla Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jemielnicy.

Galeria