Życzenia Świąteczne

Drodzy Bracia wraz z rodzicami!
Czcigodni Sympatycy oraz Dobrodzieje!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech przeżywanie czasu świątecznego oraz całego Roku Pańskiego 2019 będzie inspirowane postawą św. Józefa, naszego szczególnego patrona. On przyjął Chrystusa całym sercem, dla Boga nigdy czasu nie żałował, niestraszne były mu przeciwności i konieczność porzucania własnych planów i najpiękniej trwał wraz z Matką Najświętszą u boku Boga. To stało się dla niego źródłem prawdziwej radości, siły oraz świętości. Niech te dary i łaski będą także Księdza udziałem.

Pożegnanie starego i powitanie nowego roku skłania nas także do wyrażania wdzięczności Bogu i ludziom za czas miniony. Pragniemy także podziękować za czas poświęcony Bogu, św. Józefowi i naszemu Bractwu! Za wszelkie zaangażowanie, pomoc, otwarte serce – dziękujemy!

Z braterskimi pozdrowieniami
Duszpasterze wraz z Kapitułą