śp. Erwin Rokita

W miniony czwartek Pan wezwał do wieczności jednego z naszych Braci śp. Erwina Rokita.

Pochodził z parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej. (rejon Opole-Wrzoski). Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 4 lutegoo 14.00 w kościele parafialnym w Chróścinie Opolskiej. Polecajmy duszę naszego Brata Miłosierdziu Bożemu a jego Bliskich - Maryi - Matce Pocieszenia.