Uroczystość św. Józefa

Przed nami Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP obchodzona 19 marca.

Z okazji tej uroczystości nie organizujemy ogólnobrackich spotkań, jednakże zachęcamy, by ten dzień przeżyć uroczyście w swojej parafii i rodzinie. Okazją do spotkania wspólnego będzie, jak co roku, wspomnienie św. Józefa Robotnika w dniu 1 maja w Jemielnicy.

Niech zbliżająca się uroczystość będzie okazją do podjęcia się na nowo realizacji zobowiązań wynikających z przynależność do naszej Wspólnoty, a zwłaszcza tych podpowiedzianych przez Statut:
-otaczania czcią św. Józefa poprzez częste wzywanie jego wstawiennictwa; uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca),
-troski o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kaplica, dom),
-podejmowania pracy apostolskiej w parafii i szerzenia kultu św. Józefa pośród jej wiernych (np. skierować zachętę do znajomych, by wstąpili do Bractwa przedstawiając naszą wspólnotę),
-świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa (Jałmużna Postna).

Wszystkim życzymy pięknego przeżycia tego dnia!