Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę

W przeddzień Dnia Ojca, sobotę 22 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się kolejna Pielgrzymka Mężczyzn – «Męskie Oblężenie Jasnej Góry – Mężczyźni u tronu Królowej» pod hasłem «Powołani do męskości».

Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszamy wszystkich mężczyzn naszej diecezji, zwłaszcza naszych Braci św. Józefa.

W programie m.in.:
godz. 10.00 – wprowadzenie muzyczne i męskie uwielbienie;
od godz. 11.00 wykłady i świadectwa wokół tematu «Powołanie mężczyzny» (Jacek Pulikowski, dr Wanda Półtawska, Mieczysław Guzewicz, Andrzej Tokarz, Jim Murphy, abp Grzegorz Ryś);
ok. godz. 18.30 – Eucharystia i dalsza część spotkania do godz. 21.00;
zakończenie Apelem Jasnogórskim.