Rekolekcje za nami

W dniach 22-24 listopada w Głębinowie odbyły się nasze brackie rekolekcje.

W tym roku początek rekolekcji zbiegł się z comiesięcznym czuwaniem ku czci św. Rity, wszak każdego 22. dnia miesiąca w Głębinowie odbywa się modlitewne czuwanie na które składa się nabożeństwo z odczytaniem próśb, eucharystia z poświęceniem róż i możliwością ucałowania relikwii św. Rity. Tym razem konferencję wygłosił oraz Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Chyla, zaś Słowo Boże na Eucharystii wygłosił ks. Przemysław Seń, tamtejszy proboszcz i kustosz powstającego sanktuarium. Po czuwaniu oficjalnie rozpoczęliśmy rekolekcje, które stanowiły kontynuację rekolekcyjnych zmagań z początku roku, a mianowicie podjęliśmy refleksję wokół kolejnych sakramentów: małżeństwa, kapłaństwa, eucharystii. W programie nie zabrakło: okazji do spowiedzi i adoracji, braterskich spotkań, dyskusji, jak również tradycyjnej pielgrzymki. W tym roku udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej  Łopatyńskiej w Otmuchowie-Wójcicach. Rekolekcje poprowadzili: ks. Waldemar Musioł oraz ks. Paweł Chyla. Na sobotnią Eucharystię z homilią przybył ks. Paweł Knop, który udzielił także prymicyjnego błogosławieństwa. Rekolekcje zakończyły się uroczystą Mszą Świętą sprowowaną z udziałem wiernych z głębinowskiej parafii, które zakończyła Rok Duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu, a rozpoczęła Rok Duszpasterski poświęcony Eucharystii, dlatego też odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem na zakończenie.

W rekolekcjach udział wzięło 50 osób.

Z serca dziękujemy wszystkim za udział - świadectwo wiary. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy w stronę pracowników Ośrodka "Rybak" na czele z Księdzem Dyrektorem Przemysławem Seń.

Galeria zdjęć - dzięki uprzejmości brata Henryka