Życzenia Świąteczne

Drodzy Braci wraz z Rodzinami,
Czcigodni Sympatycy i Przyjaciele.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech przeżywanie czasu świątecznego oraz całego Roku Pańskiego 2020 będzie inspirowane postawą św. Józefa. On bowiem jest dla nas wzorem dobrego wykorzystania każdej chwili życia. Swoją postawą pokazał, że żyjemy po to, aby kochać. To On całym sobą ukochał Boga, Jemu służył, Jego wolę wypełniał.To On czystą miłością umiłował Maryję, o którą troszczył się jako Oblubieniec. To On ukochał Jezusa, opiekując się Nim w dziecięcym i młodzieńczym wieku. To On umiłował nas, swoich ziemskich Braci, wypraszając u Boga niezmierzone łaski. Skoro czas to miłość, niech każdy dzień Nowego 2020 Roku będzie przeżyty jeszcze bardziej na wzór św. Józefa, niech będzie pełen miłości Boga, bliźniego i samego siebie.

Z darem modlitwy przy stajence betlejemskiej

ks. Rektor Waldemar Musioł
ks. Paweł Chyla
ks. Łukasz Waligóra
Prepozyt Józef Swaczyna wraz z Kapitułą