śp. Leonard Skrzypczyk

W ostatnim czasie do wieczności odszedł śp. Leonard Skrzypczyk

Brat Leonard pochodził z parafii św. Jana Chrzciciela Zimnicach Wielkich.

Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu w naszych modlitwach.