Życzenia Wielkanocne

Drodzy Braci wraz z Rodzinami,
Czcigodni Sympatycy i Przyjaciele.

Wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa „to, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17). Życzymy Wam nowej nadziei, nowego entuzjazmu w podejmowaniu wyzwań związanych z trudną codziennością, nowego spojrzenia na sytuacje, w której przyszło nam żyć i nowej gorliwości w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, z którymi przychodzi nam się zmagać. Niech Zmartwychwstały Pan umocni Was Swoim Ciałem i Słowem i obficie błogosławi.

Z darem modlitwy:
ks. Rektor Waldemar Musioł,
ks. Paweł Chyla,
ks. Łukasz Waligóra
p. Józef Swaczyna wraz z Kapitułą.