Przyjmą święcenia

Z wielką radością informujemy, że w najbliższym czasie klerycy i diakoni należący do Bractwa św. Józefa przyjmą święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Święcenia kapłańskie w dniu 30 maja przyjmą diakoni należący do Bractwa:
-Marcin Jaśkowski z parafii św. Jana Chrzciciela (diecezja opolska),
-Paweł Korlaga z parafii św. Michała Archanioła w Gliwicach (diecezja gliwicka),
-Szymon Supel  z parafii MB Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu (diecezja opolska),
-Kamil Woćka z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu - Wrzoskach (diecezja opolska),
-Tomasz Wolnik z parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (diecezja gliwicka).

Święcenia diakonatu w dniu 13 czerwca przyjmą klerycy należący do Bractwa:
-Michał Banaś z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach (diecezja opolska),
-Emanuel Polok z parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach (diecezja gliwicka),
-Kamil Żyłka z parafii św. Rodziny w Zawadzkiem (diecezja opolska).

Gorąco polecamy modlitwom naszych młodych, tegorocznych kapłanów i diakonów, by byli otwarci na podjęcie służby dla Kościoła w diecezji opolskiej i gliwickiej, obdarzeni wrażliwym sercem i umysłem służyli Bogu i człowiekowi na co dzień, jak również rozwijali wspólnotę Bractwa św. Józefa.