Spotkanie Kapituły

W środę 16 września odbyło się spotkanie Kapituły Bractwa św. Józefa.

Mszą św. sprawowaną w intencji Bractwa św. Józefa oraz czcicieli św. Józefa, która miała miejsce w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, rozpoczęło się spotkanie Kapituły Bractwa św. Józefa. Następnie w sali parafialnej odbyły się obrady, które dotyczyły funkcjonowaniu Bractwa w dobie pandemii. Postanowiono, że:
-spotkania formacyjne będą ograniczone do części liturgiczno-formacyjnej (nie będzie spotkań braterskich),
-odwołane zostaje spotkanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy w dniu 25 października, które miało być Zgromadzeniem Ogólnym,
-rozpoczęcie peregrynacji obrazu św. Józefa zostaje przełożone na 1 maja 2021,
-przyjęcie nowych członków dokona się dopiero 1 maja 2021,
-w czasie spotkań jesiennych odbędzie się zaległa zbiórka jałmużny,
-nie będzie wydany kalendarz na rok 2021.
Kapituła Bractwa postanowiła także, że zwróci się do Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai z prośbą o przełożenie wybór do kapituły Bractwa na październik 2021, tym samym zaś, kadencja obecnej kapituły zostanie przedłużona o rok.