Audycja o Bractwie

Zachęcamy do audycji słuchania o św. Józefie w Diecezjalnym Radiu Doxa.

Korzystając z wieloletniej gościnności Diecezjalnego Radia Doxa nasza wspólnota jest obecna na falach radiowych: Audycja „Ze świętym Józefem za pan brat” jest emitowana w każdą 3. sobotę miesiąca o godzinie 20.00, a następnie zwieńczona wspólną modlitwą różańcową, prowadzoną przez braci, o godzinie 21.00. Audycja staje się okazję do krzewienia kultu św. Józefa, dawania świadectwa wiary oraz przekazywania bieżących informacji. Zachęcamy do współtworzenia audycji poprzez dzwonienie do studia, udział w konkurach ogłaszanych w czasie programu, a także osobisty udział w audycji.
Najbliższe audycje:
- 21 maja - z udziałem ks. dr Łukasza Florczyka (c.d. rozmowy o św. Józefie w Piśmie Świętym i Apokryfach);
- 18 czerwca - z udziałem nowoprzyjętych członków Bractwa.