Życzenia Świąteczne

Kochani Bracia! Drogie Rodziny naszych Braci! Czcigodni Sympatyczy naszej wspólnoty!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia. Niech czas świąt będzie pełen radości, pokoju, zdrowia i rodzinnych spotkań. Niech spotkanie z Chrystusem - Emanuelem, czyli Bogiem z nami, pozwoli nam na nowo napełnić się wiarą, nadzieją i miłością, pochodzącą od Niego. W tym szczególnym czasie Roku św. Józefa, życzymy także inspirującego spotkania ze św. Józefem. To właśnie on przyjął Chrystusa całym sercem, dla Boga nigdy czasu nie żałował, niestraszne były mu przeciwności i konieczność porzucania własnych planów oraz najpiękniej trwał wraz z Matką Najświętszą u boku Boga. On bowiem miał ręce przy pracy, serce przy Bogu, a dziś do nas mówi milczeniem: Ufaj Panu Bogu. To jest jego źródło prawdziwej radości, siły oraz świętości. Niech te dary i łaski będą także Waszym udziałem!

Święta, jak czas zakończenia roku 2020, skłaniają nas do wyrażania wdzięczności Bogu i ludziom za czas miniony. Pragniemy zatem podziękować za czas poświęcony Bogu, św. Józefowi i naszej Parafii!

Z darem modlitwy,
Kapituła Bractwa św. Józefa,
ks. rektor Waldemar Musioł
ks. Paweł Chyla