Zgłoszenia do Bractwa

Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa.

Aby to uczynić, zainteresowana osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl. Po wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) deklarację kandydat przedstawia proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu do 25 października. Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31 października 2021 r. w Jemielnicy.