Zebranie Ogólne w Jemielnicy

31 października w Jemielnicy odbyło się Zebranie Ogólne. 

Po rocznej pandemicznej przerwie odbyło się nasze wspólne spotkanie w Jemielnicy. Tradycyjnie Braciom towarzyszył Biskup Opolski Andrzej Czaja, które wrócił prosto z  wizyty „do Progów Apostolskich”. Nabożeństwo różańcowe było okazją do przyjęcia nowych członków bractwa. Było ich 17, w tym pięciu kleryków seminarium, a także osoby m.in. z Łącznika, Krapkowic, Głubczyc, Kosorowic, Krzanowic, a także trzech mężczyzn z nowej parafii – z Wawelna. Dziś Łącznie należy do Bractwa 910 osób. Jest wielką radością, że wstępują także osoby młode z przedziału 20-30 lat. Wciąż naszym marzeniem jest, by na 10-lecie istnienia Bractwa w maju 2022 roku liczba członków przekroczyła tysiąc. Biskup Andrzej Czaja zachęcał członków Bractwa, by słuchali Słowa Bożego, wierzyli w nie, a ostatecznie wypełniali je w codziennym życiu. Podkreślił, że taka postawa jest postawą człowieka sprawiedliwego, jakim był św. Józef. Ks. Biskup postawił przed członkami bractwa zadanie włączenia się w obchody 50-lecia diecezji opolskiej oraz 10-lecia Bractwa św. Józefa. Ogłosił także, że 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, a zarazem w dniu zakończenia roku św. Józefa, kościół w Jemielnicy zostanie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium tego świętego.  Spotkanie braterskie członków Bractwa odbyło się po raz pierwszy w nowo wyremontowanej sali wiejskiej w Jemielnicy, w czasie którego Biskup Opolski podzielił się wrażeniami z wyjazdu do Rzymu. Przeprowadzano także wybory zarządu kapituły. Prepozytem został ponownie Józef Swaczyna. Funkcję zastępcy objął Roman Kus z Jemielnicy. Henryk Oleś (Sowczyce, parafia Łomnica) będzie sekretarzem, a Ryszard Nocoń (Jemielnica) skarbnikiem.