Spotkanie Kapituły Bractwa

Rektor oraz Prepozyt Bractwa Świętego Józefa zapraszają na spotkanie kapituły Bractwa.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 maja o 17.00 w sali kapitulnej Kurii Diecezjalnej w Opolu (ul. Książąt Opolskich 19).