Zgłoszenia do wspólnoty Bractwa św. Józefa

Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa.

Aby to uczynić, zainteresowana osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej. Po wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) deklarację kandydat przedstawia proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu do 20 października. Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 30 października 2022 r. w Jemielnicy.