Udział w Koronacji Koronami Papieskimi Wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce 12 września 2015

Przedstawiciele naszej wspólnoty wzięli udział w uroczystości Koronacji Koronami Papieskimi Wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Sanktuarium w Praszce. Uroczystość miała miejsce w sobotę 12 września 2015 r. o godz. 11.00. Koronacji koronami papieskimi dokonał arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Ukoronowany został obraz Matki Boskiej, który w 2002 roku poświęcił papież Jan Paweł II, natomiast koronę pobłogosławił 18 marca 2015 roku papież Franciszek.