Pierwsze rejonowe spotkania formacyjne listopad 2012 styczeń 2013 r.

Po przyjęciu do Bractwa św. Józefa pierwszych 334 członków, które dokonało się 21 października w Jemielnicy, zorganizowano dla nich pierwsze rejonowe spotkania formacyjne. Były one możliwe dzięki zaangażowaniu duszpasterzy 8 parafii naszej diecezji, którzy udostępnili swoje kościoły i sale parafialne jako miejsca rejonowych spotkań Bractwa. Są nimi: ks. Krzysztof Gbur z Braciszowa, ks. Helmut Piechota z Jełowej, ks. Henryk Pichen z Jemielnicy, ks. Krzysztof Korgel z Obrowca, ks. Zygmunt Lubieniecki ze Szczepanowic, ks. Krystian Hampel z Ocic, ks. Jarosław Krężel ze Starego Koźla i ks. Hubert Łysy z Wrzosek. W spotkaniach wzięło udział niemal 270 członków Bractwa.

Odbyły się one w następujących terminach: 23 listopada o godz. 18.00 w Braciszowie, 23 listopada o godz. 18.00 w Obrowcu, 28 listopada o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach, 7 grudnia o godz. 18.00 w Jełowej, 7 grudnia o godz. 18.30 we Wrzoskach, 7 grudnia o godz. 18.00 w Starym Koźlu, 7 grudnia o godz. 17.00 w Jemielnicy, 4 stycznia o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach. Program spotkania obejmował: Eucharystię, konferencję formacyjną nt. „Św. Józef – patron Kościoła” oraz nabożeństwo do św. Józefa. W części organizacyjnej członkowie Bractwa wybrali kandydata na delegata rejonowego, który po zatwierdzeniu przez Biskupa Opolskiego zostanie włączony do Kapituły Bractwa św. Józefa. Rektor Bractwa (lub w jego zastępstwie miejscowy duszpasterz) przypomniał zgromadzonym podstawowe obowiązki i prawa członków Bractwa i odpowiadał na pytania dotyczące Statutu.