Udział w ważnych wydarzeniach - wakacje 2017

W czasie wakacji członkowie Bractwa wzięli udział w ważnych wydarzeniach z życia Diecezji Opolskiej, m.in. Pielgrzymka Męzczyzn i Młodzieńców na Górze  św. Anny, Odpust ku czci Matki Bożej Opolskiej w Opolu, Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w opolskiej katedrze, Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę.