Rekolekcje Bractwa w Głuchołazach - 9-11 lutego 2018

Można powiedzieć, że to już pewnego rodzaju tradycja, iż na początku lutego Bractwo Świętego Józefa przeżywa swoje rekolekcje.

W tym roku od 9 do 11 lutego w Ośrodku Skowronek w Głuchołazach 50 braci z różnych zakątków naszej diecezji zrobiło „rekolekcyjną przerwę” w życiu, by poznać Dary Ducha Świętego. Temat nie był przypadkowy, wszak Program Duszpasterski w Polsce „Napełnieni Duchem Świętym” mobilizuje nas do poznania Ducha Świętego (Jego Osoby, Darów i Owoców), a jak się okazuje, Dary Ducha Świętego to niezwykłe „prezenty”, które trzeba rozpakować.

Na rekolekcyjnej drodze był czas na Eucharystię, Sakrament Pokuty i Pojednania, konferencje, spotkania w grupach, film, oraz nocne rozmowy, których zawsze za mało. Rekolekcje prowadził ks. rektor Waldemar, ks. wicerektor Paweł, przy ogromnej pomocy diakona Pawła Knopa, który jak zawsze chętnie angażujące się w życie naszej wspólnoty. W czasie tradycyjnej pielgrzymki udaliśmy się do pobliskiego Biskupowa, gdzie przyjęli nas bardzo serdecznie o. Ludwik Mycielski OSB oraz br. Michał Dragan OSB.

W związku z Dniem Chorego pragnęliśmy naszymi modlitwami otoczyć wszystkich chorych Braci. Była możliwość przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz indywidualnego Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na sposób Lourdzki.

Dary Mądrości, Męstwa i Pobożności zostały już „rozpakowane”. Pozostałe staną się tematem rekolekcji, które odbędą się w od 16 do 18 listopada 2018 r. w Głębinowie.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za świadectwo wiary i podjęcie się trudu drogi rekolekcyjnej. Na ręce księdza dyrektora Bartłomieja Krajewskiego dziękujemy całemu personelowi Ośrodka Skowronek za wielką życzliwość, oddanie i gościnność.

Zdjęcia w galerii