Rekolekcje Bractwa w Głuchołazach - 1-3 marca 2019

W pierwszy weekend marca (od 1 do 3 marca 2019 r.) do Ośrodka Formacyjno - Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Skowronek" w Głuchołazach przybyła  52 osobowa grupa naszych Braci, by podjąć się trudu zmagań w czasie rekolekcji.

Tematyka rekolekcji w roku 2019 to sakramenty. Temat nawiązuje do trwającego Roku Duszpasterskiego „W mocy Ducha Świętego”, bo pełna nazwa naszych rekolekcji to „Moc Bożego Ducha w Sakramentach Świętych”.

W tej serii refleksją objęto sakramenty: chrztu, bierzmowania, chorych oraz pokuty i pojednania. W piątkowy wieczór, po kolacji, uczczono serce Pana Jezusa, wszak był to I piątek miesiąca. Następnie Mszą świętą z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęto oficjalnie rekolekcje. Pierwsza nauka dotyczyła sakramentu chrztu i była połączona z celebracją odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nowością w tych rekolekcjach były godzinne wspólne spotkania, w czasie których Bracia mogli zadawać pytania, których nigdy nie brakowała.  A ostatek indywidualne spotkania, czyli rozmowy niedokończone, które przebiegały na dyskusjach i wymianie doświadczeń do późnych godzin. W sobotę rano uczczono Matkę Bożą śpiewem godzinek, wszak była to I sobota miesiąca. W ciągu dnia na konferencjach i pytaniach zatrzymano się przy sakramencie pokuty i pojednania oraz sakramencie chorych. Był czas na adorację, sakrament pokuty i pojednania oraz różaniec pierwszo sobotni, jak również nabożeństw za chorych Braci, połączone z błogosławieństwem Lourdzkim i udzielaniem namaszczenia chorych. Popołudniu odbyła się pielgrzymka do kościoła św. Jerzego w Podlesiu), gdzie uczestniczono w nabożeństwie oraz poznano historię tego pięknego miejsca. Swą gościnnością obdarzył nas ks. dyrektor Bartłomiej Krajewski. Wieczorem był czas na indywidualne rozmowy z kapłanami lub na obejrzenie filmu, tym razem „Spojrzyj za siebie”. Niedzielę rozpoczęto od jutrzni, by następnie omówić sakrament bierzmowania. Po Eucharystii na spotkaniu roboczym zaplanowano kolejne nasze spotkania i wydarzenia. Po obiedzie przyszło wracać do domu i bardziej świadomie przyjmować sakramenty.

Co cieszy, nie zabrakło Braci, którzy po raz kolejny dali się zaprosić na rekolekcje, nie zawiedli nas także kolejni Bracia, który po raz pierwszy przybyli na tę formę naszej duchowej formacji.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za świadectwo wiary i podjęcie się trudu drogi rekolekcyjnej. Na ręce księdza dyrektora Bartłomieja Krajewskiego dziękujemy całemu personelowi Ośrodka Skowronek za wielką życzliwość, oddanie i gościnność.

Zdjęcia w galerii