Kapituła

Zgodnie ze Statutem Bractwa św. Józefa, do zadań Kapituły należy:
-wykonywanie zadań uchwalonych przez Zebranie Ogólne i zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego,
-przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa,
-przygotowanie programu pracy na rok następny,
-zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny, przygotowanych przez Skarbnika, zanim zostaną one przedłożone Zebraniu Ogólnemu,
-ustalanie programu spotkania Zebrania Ogólnego,
-podejmowanie, na prośbę członka, decyzji o zwolnieniu go z opłacania składek członkowskich,
-przyjmowanie nowych członków Bractwa,
-podejmowanie decyzji o usunięciu członków Bractwa.  

28 października 2018 Zebranie Ogólne Bractwa wybrało Zarząd Kapituły na kadencję 2018 -2020. W skład całej Kapituły weszli: 

-Józef Swaczyna, jako prepozyt,
-Henryk Oleś jako zastępca prepozyta,
-Andrzej Toczek jako sekretarz,
-Krystian Wajrauch, jako skarbnik,

oraz Delegaci Rejonowi:

-Zdzisław Celary z Głuchołaz, jako delegat rejonu Prudnik-Głuchołazy; 
-Piotr Samson z Głogówka, jako delegat rejonu Głogówek; 
-Krzysztof Jasita z Raciborza, jako delegat rejonu Racibórz; 
-Norbert Golla ze Schodni Starej, jako delegat rejonu Jełowa; 
-Damian Dobrowolski z Głubczyc, jako delegat rejonu Braciszów; 
-Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic, jako delegat rejonu Opole; 
-Józef Wilczek z Żyrowej, jako delegat rejonu Krapkowice – Obrowiec; 
-Henryk Goczoł z Szymiszowa, jako delegat rejonu Jemielnica; 
-Krystian Magosz z Kędzierzyna-Koźla, jako delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle; 
-Andrzej Rataj z Zawadzkiego, jako delegat rejonu Zawadzkie, 
-Józef Zdero z Opola-Wrzosek, jako delegat rejonu Wrzoski, 
-Patryk Kontny (2018-2019), Mariusz Wałaszek (2019-202) jako delegat rejonu WMSD w Opolu, 

W skład trzeciej Kapituły (2016-2018) wchodzili:
-Józef Swaczyna, jako prepozyt,
-Krystian Wajrauch, jako zastępca prepozyta,
-Andrzej Toczek, jako sekretarz,
-Roman Kus, jako skarbnik.
oraz Delegaci Rejonowi:
-Marek Hajducki z Prudnika, jako delegat rejonu Prudnik-Głuchołazy;
-Piotr Samson z Głogówka, jako delegat rejonu Głogówek;
-Krzysztof Jasita z Raciborza, jako delegat rejonu Racibórz;
-Norbert Golla ze Schodni Starej, jako delegat rejonu Jełowa;
-Damian Dobrowolski z Głubczyc, jako delegat rejonu Braciszów;
-Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic, jako delegat rejonu Opole;
-Józef Wilczek z Żyrowej, jako delegat rejonu Krapkowice – Obrowiec;
-Henryk Goczoł z Szymiszowa, jako delegat rejonu Jemielnica;
-Krystian Magosz z Kędzierzyna-Koźla, jako delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle;
-Henryk Oleś z Zawadzkiego, jako delegat rejonu Zawadzkie,
-Józef Zdero z Wrzosek, jako delegat rejonu Wrzoski,
-Wojciech Ralko z Januszkowic, jako delegat rejonu WMSD w Opolu

W skład drugiej Kapituły (2014-2016) wchodzili:
-Józef Swaczyna, jako prepozyt,
-Ryszard Nocoń, jako zastępca prepozyta,
-Joachim Jelito, jako sekretarz,
-Roman Kus, jako skarbnik.
oraz Delegaci Rejonowi:
-Marek Hajducki z Prudnika, jako delegat rejonu Prudnik-Głuchołazy;
-Piotr Samson z Głogówka, jako delegat rejonu Głogówek;
-Józef Kocem z Raciborza, jako delegat rejonu Racibórz;
-Norbert Golla ze Schodni Starej, jako delegat rejonu Jełowa;
-Damian Dobrowolski z Głubczyc, jako delegat rejonu Braciszów;
-Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic, jako delegat rejonu Opole;
-Piotr Obrzud z Obrowca, jako delegat rejonu Krapkowice – Obrowiec;
-Arnold Hurek z Jemielnicy, jako delegat rejonu Jemielnica;
-Eugeniusz Sługocki z Kędzierzyna, jako delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle;
-Henryk Oleś z Zawadzkiego jako delegat rejonu Zawadzkie,
-Artur Janik z Wrzosek jako delegat rejonu Wrzoski,
-Nikodem Hajducki z Prudnika, jako delegat rejonu WMSD w Opolu

W skład pierwszej historycznej Kapituły (kadencja 2012-2014) wchodzili:
-Józef Swaczyna, jako prepozyt;
-Ryszard Nocoń, jako zastępca prepozyta;
-Józef Jałowy, jako sekretarz;
-Roman Kus, jako skarbnik;
oraz Delegaci Rejonowi:
-Józef Gadzicki z Raciborza-Ocic, jako delegat rejonu Racibórz;
-Norbert Golla ze Schodni Starej, jako delegat rejonu Ozimek – Jełowa;
-Wiesław Janicki z Pietrowic, jako delegat rejonu Głubczyce – Braciszów;
-Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic, jako delegat rejonu Opole;
-Piotr Obrzud z Obrowca, jako delegat rejonu Krapkowice – Obrowiec;
-Henryk Oleś z Sowczyc, jako delegat rejonu Strzelce Opolskie – Jemielnica;
-Eugeniusz Sługocki z Kędzierzyna, jako delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle;
-Kamil Wocka z Wrzosek, jako delegat rejonu Wrzoski; po jego wstąpieniu do WMSD w Opolu, delegatem rejonu Wrzoski został Artur Janik,