Dekret erygujący

Błogosławiony Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła Redemptoris Custos z dnia 15.08.1989 r. naucza: „Powołany na Opiekuna Zbawiciela, «Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański – wziął swoją Małżonkę do siebie» (Mt 1,24). Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. (...) Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia”.

Realizując wskazania zawarte w dokumencie papieskim, przez wzgląd na chwalebną historię rozkwitu i aktywności Bractwa św. Józefa w Jemielnicy w minionych wiekach oraz na życzenie wiernych, eryguję Bractwo świętego Józefa z siedzibą w Jemielnicy.

Ustanowione Bractwo zrzeszające mężczyzn i młodzieńców, którzy ukończyli 18. rok życia, winno działać jako stowarzyszenie publiczne po myśli kanonów 298 i 312 §1.3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Statutów Bractwa, które zostaną ogłoszone przez Biskupa Opolskiego.

Opiece św. Józefa i bł. Jana Pawła II zawierzam powstanie i rozwój Bractwa, aby prowadziło jego członków do wzrostu świętości oraz przyniosło wiele dobra naszym rodzinom i całemu Kościołowi opolskiemu.

W Jemielnicy, dnia 1 maja 2012 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika i rocznicę beatyfikacji bł. Jana Pawła II.
† Andrzej Czaja
biskup opolski