Pielgrzymka do Częstochowy i okolic 4 września 2016 r.

W niedzielę 4 września odbyła się czwarta pielgrzymka naszego Bractwa. Miejscem pielgrzymowania było kolejne sanktuarium św. Józefa - tym razem Częstochowie-Rakowa. Zmiana terminu okazała się dobrą decyzją, gdyż było nam dane w piękną pogodę w dużo większym gronie. Wyjeżdżając z różnych zakątków naszej diecezji, od Jemielnicy wszyscy pielgrzymowali już wspólnie. W Częstochowie-Rakowie pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie do Dzieciątka Jezus oraz we Mszy Świętej.

Po wspólnej modlitwie, po tym urokliwym miejscu oprowadzał pielgrzymów tamtejszy ksiądz wikary. W południe udano się na Jasną Górę, by indywidualnie pomodlić się u stóp Jasnogórskiej Pani. Warto zauważyć, że w tym samym czasie odbywały się tam Ogólnopolskie Dożynki. Po obiedzie udano się do Leśniowa, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin. Za jej wstawiennictwem, przyzywając opieki św. Józefa, w czasie nabożeństwa powierzano nasze rodziny oraz rodziny całej naszej diecezji. Na ostatek udano się do Miechowa, w którym znajduje się Bazylika Grobu Pańskiego. Tam była okazja zwiedzić sanktuarium oraz piękne muzeum Bożogrobców.