Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny - 26 czerwca 2016 r.

W niedzielę 26 czerwca odbyła się Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny. Mszy Świętej przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak. Eucharystię koncelebrowali księża biskup oraz tegoroczni neoprezbiterzy. Nasza Wspólnota była licznie reprezentowana przez naszych Braci wraz ze sztandarem