Rekolekcje Bractwa w Głuchołazach - 12-14 lutego 2016 r.

W spotkaniu udział wzięło 47 braci, w tym jeden kapłan, trzech diakonów i jeden kleryk. Chwała Panu i cześć św. Józefowi. Dziękujemy wszystkim za radość spotkania, za wspólną modlitwę, za dzielenie się świadectwem wiary i życia, za wspólne pielgrzymowanie do św. Józefa w Prudniku-Lesie i za wszystko, czego słowami wyrazić się nie da... To już kolejne rekolekcje naszego Bractwa. Po rekolekcyjnych spotkaniach w Nysie i Głębinowie (dwukrotnie), tym razem nasze ćwiczenia duchowne przeżywaliśmy w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Skowronek w Nysie.

W związku z trwającym Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia temat rekolekcji brzmiał "Miłosierni jak Ojciec - doświadczyć, aby świadczyć". Konferencje omawiały uczynki miłosierdzia względem duszy. Po duchowych ścieżkach prowadził Braci ksiądz rektor Waldemar Musioł, przy pomocy diakonów: Łukasza Kaufa, Pawła Chyli i Łukasza Waligóry oraz kleryka Pawła Knopa. Rekolekcje rozpoczęły się w  piątkowy wieczór wspólną modlitwą i kolacją. W konferencji wprowadzającej, ks. rektor Waldemar mówił o sakramencie pokuty jako miejscu doświadczenia miłosierdzia. Następnie diakon Łukasz prowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej ofiarowanej w intencjach polecanych naszej Fraterni za pośrednictwem strony internetowej. Po każdej konferencji odbywały się dyskusje na temat poruszany w konferencji. Pierwsza dyskusja toczyła się wokół sakramentu pokuty i pojednania. Po wieczornych modlitwach przyszedł czas na tradycyjne braterskie rozmowy niedokończone. Sobota rozpoczęła się od brewiarzowej jutrzni i śniadania. Następnie diakon Łukasz wygłosił konferencję o uczynkach: grzesznych napominać oraz nieumiejętnych pouczać. Dyskusja rozwijała sprawę upomnienia braterskiego. Przed południem był czas na adoracje Najświętszego Sakramentu oraz skorzystanie z sakramentu pokuty. W południe rozpoczęła się Msza Święta, w czasie której homilię o kolejnych uczynkach miłosierdzia (wątpiącym dobrze radzić i strapionych pocieszać) wygłosił diakon Łukasz. Po obiedzie udaliśmy się do Prudnika-Lasu, do Sanktuarium św. Józefa. Tam przyjęli nas gościnni Bracia Franciszkanie, którzy opowiedzieli o tym miejscu oraz oprowadzili nas po celi, w której przebywał więziony Stefan Kardynał Wyszyński. W Godzinie Miłosierdzia diakon Paweł prowadził nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia oraz do św. Józefa, po czym wygłosił konferencję o uczynkach: urazy chętnie darować i krzywdy cierpliwie znosić. Następnie był czas na indywidualną medytację i refleksję. Wieczór upłynął pod znakiem kolejnej dyskusji, kolacji, nieszporów, projekcji filmy i braterskich spotkań. Niedziela rozpoczęła się od wspólnej modlitwy i śniadania. Następnym punktem było spotkanie biblijne wokół ewangelii z niedzieli. O 10.30 sprawowana była Msza Święta, którą sprawował ks. Waldemar, dzieląc się również Słowem Bożym na temat ostatniego uczynku miłosiernego względem duszy: modlić się za żywych i umarłych. W południe był czas na podzielenie się świadectwem i podsumowanie. Wspólnym obiadem i zdjęciem zakończyły się nasze rekolekcje.