Spotkanie w Jemielnicy - 25 października 2015

Ponad dwustu członków Bractwa Świętego Józefa spotkało się w Jemielnicy na wspólnej modlitwie i spotkaniu, któremu przewodniczył Biskup Opolski Andrzej Czaja. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy różańcowej. Był także czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę do św. Józefa w kaplicy jemu poświęconej. Do Braci swoje słowo skierował Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Zauważył, że pasterze Kościoła opolskiego powinni być wdzięczni Panu Bogu, że jest taka grupa mężczyzn, która chce być bardziej świadomymi chrześcijanami, lepszymi mężami i ojcami, którzy są również bardziej zaangażowanymi w życie parafialne i społeczne.

Podkreślił, że dzięki modlitwie i formacji członków Bractwa, Kościół opolski bardzo się wzmocnił i wzbogacił. Określił, że należenie do Bractwa to wielkie wyróżnienie połączone z zobowiązaniem, a  za to też powinniśmy być Bogu wdzięczni. Wyglądając w przyszłość, Biskup zaapelował, aby w związku z Rokiem Miłosierdzia, który wkrótce się rozpocznie, zaczerpnąć z miłosierdzia i ukazać go innym. Temu ma służyć lepsze przeżywanie Sakramentu Eucharystii i Spowiedzi, a także modlitwa z rodziną, odwiedzenia chorych i samotnych, jak również pomoc w dziełach Caritas. A w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży prosił, aby zachęcać młodych do wyjazdu, wspierać finansowo uboższą młodzież oraz towarzyszyć w organizacji tych wydarzeń w parafii. Podsumowania działalności Bractwa w ciągu ostatniego roku dokonał ks. rektor Waldemar Musioł. Zapewnił, że wszyscy dołożyli wszelkich starań, aby realizować powierzone im zadania, czego wyrazem jest chociażby udział Braci w rejonowych spotkaniach formacyjnych. Wspominał między innymi o dwóch seriach rekolekcji w Głębinowie, pielgrzymce do Krakowa oraz udziale w różańcu i audycjach w Radiu Doxa. W czasie spotkania przyjęto nowych 15 członków Bractwa. Dziś, gdy Bractwo obchodzi trzecią rocznicę przyjęcia pierwszych członków po reaktywacji, wspólnota liczy sobie 631 osób. Do ważnych wydarzeń należało także poświęcenie znaczków, które otrzymali członkowie Bractwa, aby nosi je w klapach swoich marynarek, jako zewnętrzny znak przynależności do wspólnoty. Poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup, zaś Ksiądz Rektor wpiął je członkom kapituły. W czasie spotkania można było zakupić Modlitewnik Bractwa Świętego Józefa.