Rekolekcje Bractwa w Głębinowie - 16-18 października 2015

W dniach 16-18 października odbyła się już czwarta tura rekolekcji dla członków Bractwa Świętego Józefa. Przez prawie trzy dni Bracia Józefowi przypatrywali się swojemu patronowi jako mężczyźnie na miarę naszych czasów. Miejscem rekolekcji był sprawdzony i niezwykle gościnny diecezjalny ośrodek Rybak w Głębinowie. W tej edycji rekolekcji udział wzięło 28 braci z rejonów: Głogówek, Jełowa, Jemielnica, Kędzierzyn, Obrowiec, Opole-Szczepanowice, Racibórz, Wrzoski oraz Zawadzkie. Rekolekcje prowadził ks. rektor Waldemar Musioł przy pomocy księży diakonów: Pawła Chyli i Łukasza Waligóry.

W pierwszy wieczór Bracia reflektowali w I konferencji nad sprawą słuchania tego, co kieruje do nas Pan Bóg, media i dzisiejszy świat. A po różańcu był czas na dyskusję i omówienie spraw bieżących Bractwa. Wieczorne brackie rozmowy niedokończone sprzyjały zawiązaniu się wspólnoty. W sobotę Bracia rozpoczęli dzień od modlitwy jutrznią. Po śniadaniu wysłuchali konferencji o autorefleksji, czyli rachunku sumienia. Po niej był czas na adorację Najświętszego Sakramentu oraz sakrament pokuty i pojednania. O 11.00 ksiądz Waldemar sprawował Mszę Świętą, w czasie której homilię o potrzebie dawania świadectwa o Chrystusie w świecie wygłosił diakon Paweł. Po obiedzie, rekolekcyjna wspólnota udała się do Nysy, gdzie miało miejsce spotkanie w klasztorze sióstr Elżbietanek. Tam siostra Margarita Cebulla przybliżyła osobę błogosławionej Marii Luizy Merkert oraz historię Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Po południu przyszedł czas na wspólny różaniec oraz konferencję diakona Łukasza o sensie i istocie czynów wykonywanych przez mężczyzn. Po kolacji i wspólnych nieszporach, był czas na kolejną dyskusję, zaś dzień zakończył się projekcją filmu Apostoł. W niedzielę po jutrzni i śniadaniu, Bracia wysłuchali konferencję diakona Pawła o odpowiedzialności w życiu mężczyzny. Wspólnota rekolekcyjna uczestniczyła we Mszy Świętej parafialnej sprawowanej w głębinowskiej świątyni, której przewodniczył ksiądz proboszcz, a zarazem dyrektor ośrodka, ks. Przemysław Seń. Homilię o modlitwie wygłosił diakon Łukasz. Po Mszy, Bracia wraz ze wspólnotą parafialną uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym prowadzonym przez diakona Pawła. Przed południem był czas na ostatnią dyskusję i podsumowanie rekolekcji. Po obiedzie Bracia wyruszyli w drogę powrotną do domu, by umocnieni być prawdziwymi mężczyznami na wzór świętego Józefa, świadczą o Chrystusie w świecie.