Posiedzenie Kapituły Bractwa 4 września 2015

W piątek 4 wrześnie o godz. 17.30 w Jemielnicy odbyło się posiedzenie Kapituły Bractwa św. Józefa. Rozpoczęła  je modlitwa nowenny ku czci św. Józefa w kaplicy poświęconej naszemu Patronowi w jemielnickim kościele. Po niej Kapituła spotkała się na obradach w salce przy Domu Parafialnym. W czasie posiedzenia naniesiono poprawki w Statucie, a także podjęto ważne decyzje odnośnie do wydarzeń i przedsięwzięć w najbliższym czasie.