VI Diecezjalne Święto Rodziny i Spotkanie Ogólne Bractwa Świętego Józefa 1 maja 2015

1 maja odbyło się już kolejne Diecezjalne Święto Rodziny połączone ze Spotkanie Bractwa. Centralnym punktem była Msza Świętej, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Biskup Andrzej Czaja. Następnie był czas na rodzinne świętowanie w czasie V Jarmarku Cysterskiego. Popołudniu Bracia uczestniczyli w nabożeństwie majowym, po którym prepozyt p. Józef Swaczyna przedstawił sprawozdanie z działalności Bractwa w ubiegłym roku. Następnie słowo do Braci skierował Ksiądz Biskup Andrzej Czaja, po czym przyjął 67 nowych członków. Od tej chwili Bractwo liczy 616 członków.