Rekolekcje w Głębinowie

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015r. odbyły się już trzecie rekolekcje Bractwa Świętego Józefa. Tym razem miejscem spotkania był ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy Rybak w Głębinowie, a w rekolekcjach udział wzięło 40 osób. Pierwszego dnia po konferencji wprowadzającej o tytule „Wierzyć ze św. Józefem” odbyła się Droga Krzyżowa. Wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim, spotkanie organizacyjnym i braterskich rozmowach. W sobotę Bracia wysłuchali konferencję „Kochać za św. Józefem”.

Nie zabrakło wspólnej modlitwy jutrznią, adoracji Najświętszego Sakramentu, okazji do spowiedzi. Centralnym punktem była  Msza Święta w południe. Po obiedzie i czasie wolnym, odbyły się warsztaty z komunikacji, które poprowadziła siostra służebniczka Amata Eckert. Wieczór upłynął na wspólnej modlitwie różańcowej i projekcji filmu „Boska interwencja”. Niedzielna konferencja, poprzedzona modlitwą jutrznią, dotyczyła dawania świadectwa wiary w naszym życiu. Przed południem Bracia Józefowi dołączyli się do Mszy Świętej parafialnej połączonej z nabożeństwem Gorzkich Żali. Następnie odbyło się spotkanie na temat czytania i medytowania Pisma Świętego. Po podsumowaniu przyszedł czas na obiad i kolejne braterskie spotkanie, którym zakończyły się rekolekcje.