Jesienno-zimowe spotkania formacyjne –listopad-grudzień 2014 r.

W listopadzie i grudniu odbyła się kolejna tura spotkań formacyjnych: 7 listopada o g. 17.30 we Wrzoskach (rejon Wrzoski), 8 listopada o g. 17.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica), 12 listopada o g. 17.00 w Prudniku-Lesie (rejon Prudnik), 14 listopada o g. 18.00 w Starym Koźlu (rejon Kędzierzyn), 19 listopada o g. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek), 20 listopada o g. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce), 21 listopada o g. 17.00 w Raciborzu-Markowicach (rejon Racibórz), 28 listopada o g. 17.30 w Jasionej (rejon Krapkowice), 3 grudnia o g.17.00 w Jełowej (rejon Jełowa), 12 grudnia o g. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach (rejon Opole), 20 grudnia o g.15.30 w WMSD (rejon WMSD).

Trzeba zauważyć, że w tej turze spotkań, po raz pierwszy odbyło się spotkanie w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu dla nowego i nietypowego rejonu, jakim jest Seminarium.  Uczestnicy spotkań brali udział we Mszy św. i nabożeństwie oraz wysłuchali konferencji formacyjnej o tytule „Święty Józef w listopadowych tajemnicach”. W czasie spotkań w sposób szczególny modlono się w intencji zmarłych Braci.
Spotkanie połączone było z wyborami Delegatów Rejonowych, którymi zostali: Artur Janik (rejon Wrzoski), Arnold Hurek (rejon Jemielnica), Marek Hajducki (rejon Prudnik), Eugeniusz Sługocki (rejon Kędzierzyn), Józef Kocem (rejon Kędzierzyn), Damian Dobrowolski (rejon Głubczyce), Piotr Samson (rejon Głogówek), Marek Kartscher (rejon Opole), Piotr Obrzud (rejon Krapkowice), Norbert Golla (rejon Jełowa), Nikodem Hajducki (rejon WMSD).