Poświęcenie Sztandaru i Obrazu św. Józefa 19 października 2014 r.

W niedzielę 19 października nasza wspólnota przeżywała wyjątkową uroczystość. Bracia zgromadzili się w jemielnickiej świątyni o godz. 15.00, aby uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym połączonym z przyjęciem do wspólnoty 13 nowych członków oraz poświęceniem obrazu św. Józefa i nowego Sztandaru Bractwa. Uroczystości przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja, który w słowie skierowanym do zgromadzonych przypomniał o nadziei pokładanej przez Kościół opolski w naszej wspólnocie oraz wskazując na obraz św. Józefa, przywołał cele, które zawsze powinny przyświecać Józefowym braciom: stawianie Jezusa w centrum swojego życia, słuchanie jego wezwania: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” oraz „Idźcie i bądźcie moimi świadkami”, a także przylgnięcie do Chrystusa, jak lgnie do Niego św. Józef na nowo poświęconym wizerunku.

Obraz został namalowany przez artystę Arona Knosalę, który zresztą zaszczycił swoją obecnością naszą modlitewną wspólnotę. Za jego pracę oraz idące za nią świadectwo wiary – serdecznie dziękujemy. Odtąd obraz będzie przechowywany i czczony w siedzibie Bractwa w Jemielnicy. Ksiądz Biskup dokonał także poświęcenia ufundowanego przez członków Bractwa Świętego Józefa Sztandaru i nadany go Bractwu jako znak, pod którym mamy odważnie dawać świadectwo naszej wiary i pod którym mamy wołać: „Na większą – Bogu chwałę”. Podczas nabożeństwa zostało przyjętych do wspólnoty 13 nowych członków, w tym – co jest szczególną radością wspólnoty – 9 kleryków naszego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Niedzielne zgromadzenie Bractwa zwieńczyło braterskie spotkanie w sali gimnastycznej jemielnickiego gimnazjum, podczas którego zgromadzeni bracia wybrali Zarząd Kapituły na nową, 2-letnia kadencję. W skład Zarządu weszli: Józef Swaczyna, jako prepozyt na drugą kadencję; Ryszard Nocoń, jako zastępca prepozyta na drugą kadencję; Joachim Jelito, jako sekretarz na pierwszą kadencję; i Roman Kus, jako skarbnik na drugą kadencję.