III Diecezjalne Święto Rodziny i Zebranie Ogólne Bractwa św. Józefa 1 maja 2014 r.

1 maja 2014 roku, w święto św. Józefa Robotnika, w Jemielnicy odbyło się kolejne Zebranie Ogólne Bractwa św. Józefa. Tego dnia do Bractwa zostało przyjętych 110 nowych członków. Odtąd wspólnota mężczyzn i młodzieńców, którzy powierzyli się szczególnej opiece i wstawiennictwu św. Józefa w naszej diecezji, liczy 540 osób. Podczas uroczystości przyjęcia nowych członków bp Andrzej Czaja dziękując członkom i kapitule Bractwa, poinformował o planach powołania stowarzyszenia, które mogłoby realizować zadania właściwe dla Bractwa św. Józefa. „Marzy mi się, żeby choćby w dwóch miejscach diecezji powstało diecezjalne centrum formacji ojca. Mam na myśli zwłaszcza młodych małżonków” – powiedział Biskup Opolski.