Spotkanie Kapituły Bractwa z Donaldem Turbittem 8 kwietnia 2013 r.

Dnia 8 kwietnia 2013 r. Kapituła Bractwa spotkała się z Donaldem Turbittem, który przybył do Opola, by w tym dniu - podczas Akademii Damsko-Męskiej - wygłosić prelekcję pt. „Wiara, która przenosi góry”. Donald jest byłym strażakiem, ojcem i dziadkiem, od wielu lat zaangażowanym w międzynarodowy ruch Mężczyzn św. Józefa. Dostojny gość dzielił się z członkami Kapituły doświadczeniem wiary i działalności wspólnot zrzeszających mężczyzn wokół osoby św. Józefa oraz odpowiadał na postawione mu pytania. Członkowie Kapituły ocenili spotkanie jako niezwykle cenne i inspirujące do dalszej działalności Bractwa św. Józefa w naszej diecezji.

Po spotkaniu odbyło się posiedzenie Kapituły, które w całości dotyczyło kwestii organizacyjnych zbliżającego się II Diecezjalnego Święta Rodziny i związanym z nim walnym zgromadzeniem członków Bractwa św. Józefa.