Inauguracyjne spotkanie członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy 21 października 2012 r.

W niedzielę 21 października o godz. 14.00, w siedzibie erygowanego 1 maja przez Biskupa Opolskiego Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, odbyło się inauguracyjne wspólne spotkanie jego członków. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja. W homilii apelował do nowych członków wspólnoty, by pogłębiali swoje życie religijne, ducha służby i ofiary. Mówił m.in. Być mężczyzną to służyć aż po oddanie swojego życia. (…) liczę, że w oparciu o was chłopy zaczną więcej przychodzić do kościoła! Nie tylko na Mszę św. w niedzielę, ale i w tygodniu, na nabożeństwa, na nieszpory.

Po Mszy św. odczytane zostały zasadnicze fragmenty nowego Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, który następnie został podpisany przez Biskupa Opolskiego, sprawującego kościelną jurysdykcję nad Bractwem. Wręczając osobiście legitymacje ok. 270 obecnym na spotkaniu kandydatom spośród 337 mężczyzn, którzy zadeklarowali swoje członkostwo w Bractwie oraz odmawiając wraz z nimi Akt poświęcenia św. Józefowi, Ksiądz Biskup przyjął ich oficjalnie do grona członków Bractwa św. Józefa. Nieobecni na spotkaniu kandydaci otrzymają legitymacje w swoich parafiach i złożą Akt poświęcenia wobec własnego proboszcza.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja ascetyczna na temat postaw mężczyzn we współczesnym świecie, którą wygłosił ks. Roman Westfal ze zgromadzenia św. Józefa, przełożony domu św. Józefa w Rusocinie k. Nysy. Na pierwszym Zebraniu Ogólnym Bractwa św. Józefa, które - dzięki gościnności parafii i społeczności Jemielnicy - odbyło się na sali gimnastycznej miejscowej szkoły, Biskup Opolski mianował pierwszą Kapitułę Bractwa. Prepozytem, czyli kierującym pracami Kapituły został Józef Swaczyna, jego zastępcą Ryszard Nocoń, sekretarzem - Józef Jałowy, a skarbnikiem - Roman Kus. Skład Kapituły będzie uzupełniony o delegatów, którzy zostaną wybrani na spotkaniach rejonowych.