Dalsze zgłoszenia do wspólnoty wrzesień 2012 r.

We wrześniu liczba zgłoszonych kandydatów do Bractwa przekroczyła 250. Stało się to okazją do zorganizowania pięciu rejonowych spotkań modlitewno-roboczych, podczas których kandydaci mogli po raz pierwszy spotkać się ze sobą, wspólnie się pomodlić oraz odnieść się do poszczególnych zagadnień, które będą treścią Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy.

Spotkania odbyły się w Winowie (21 września i 5 października), w Jemielnicy (28 września), na Górze św. Anny (29 września) oraz w Raciborzu-Miedoni (29 września). W programie każdego spotkania była Eucharystia z homilią, której kanwą był katalog Józefowych cnót, a także spotkanie przy kawie i ciastku, dyskusja nad Statutem Bractwa oraz czas na wyrażenie przez uczestników swoich oczekiwań i nadziei związanych z Bractwem. Spotkania prowadził ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wyznaczony przez biskupa opolskiego do koordynowania dzieła Bractwa św. Józefa u jego początku. Dwukrotnie swoją obecnością zaszczycił kandydatów o . Roman Westfal, józefita z Rusocina, jeden z dwóch przedstawicieli tego zgromadzenia w diecezji opolskiej.

W spotkaniu wzięła udział zdecydowana większość zgłoszonych kandydatów. Wielu z nich wyrażało też chętnie swoje uwagi dotyczące przyszłego statutu oraz nie szczędziło prowadzącemu pytań odnośnie perspektyw wspólnoty Bractwa św. Józefa w diecezji opolskiej.