Erygowanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy 1 maja 2012 r.

Podczas I Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbyło się w Jemielnicy 1 maja 2012 r. Biskup Opolski dokonał aktu erygowania Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot Bractwa w parafiach. Siedzibą centralną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły Bractwa ma być Jemielnica. Główną ideą, która przyświecała pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie u mężczyzn w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.

Podczas uroczystej Mszy św. odczytano dekret erygujący Bractwo, natomiast popołudniu odbyła się sesja popularno-naukowa wokół tematu historycznego rysu Bractwa oraz jego aktualnych perspektyw. Pierwsze zagadnienie podjął o. Błażej Kurowski – gwardian OO. Franciszkanów z Góry św. Anny, dzieląc się podczas wygłoszonego wykładu pasją historyka Śląskiej Ziemi. Aktualne perspektywy Bractwa i słowa zachęty do wstępowania w jego szeregi skierował do zgromadzonych mężczyzn biskup opolski Andrzej Czaja. Zainteresowani przynależnością do Bractwa otrzymali deklaracje członkowskie i zostali poinformowani o możliwości złożenia ich podczas Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców na Górze św. Anny lub w kancelarii parafialnej u miejscowego proboszcza.